linien by anton stankowski

Anton Stankowski

Linien, 1974

zeit by anton stankowski

Anton Stankowski

Zeit

anfänge by anton stankowski

Anton Stankowski

Anfänge, 1972

ess-thetik by anton stankowski

Anton Stankowski

Ess-thetik, 1930

gipfel (6 works) by anton stankowski

Anton Stankowski

Gipfel (6 works), 1967

ohne titel by anton stankowski

Anton Stankowski

Ohne Titel, 1985

ohne titel by anton stankowski

Anton Stankowski

Ohne Titel, 1988