linien by anton stankowski

Anton Stankowski

Linien, 1974

zeit by anton stankowski

Anton Stankowski

Zeit

anfänge by anton stankowski

Anton Stankowski

Anfänge, 1972

ess-thetik by anton stankowski

Anton Stankowski

Ess-thetik, 1930

gipfel (6 works) by anton stankowski

Anton Stankowski

Gipfel (6 works), 1967