Ann Stautberg (American)

8.24.06 a.m. by ann stautberg

Ann Stautberg

8.24.06 A.M., 2006

Stephen L. Clark Gallery

Price on Request

8.24.06 a.m. by ann stautberg

Ann Stautberg

8.24.06 A.M., 2006

Stephen L. Clark Gallery

Price on Request

9.2.06 by ann stautberg

Ann Stautberg

9.2.06, 2006

Stephen L. Clark Gallery

Price on Request

4.19.02, p.m., hong kong by ann stautberg

Ann Stautberg

4.19.02, P.M., Hong Kong

Stephen L. Clark Gallery

Price on Request

12.31.02, p.m., houston by ann stautberg

Ann Stautberg

12.31.02, P.M., Houston

Stephen L. Clark Gallery

Price on Request

4.9.02, a.m., shanghai by ann stautberg

Ann Stautberg

4.9.02, A.M., Shanghai

Stephen L. Clark Gallery

Price on Request