shadow by anish kapoor

Anish Kapoor

Shadow

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2010

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2002

sans titre by anish kapoor

Anish Kapoor

Sans titre, 1989

sans titre by anish kapoor

Anish Kapoor

Sans titre, 1989

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2004

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 1998

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2000

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2009

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2002

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2008

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2001

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 1997

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 2005

untitled 11 by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled 11, 1990

untitled 10 by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled 10, 1990

work by anish kapoor

Anish Kapoor

Work

zonder titel by anish kapoor

Anish Kapoor

Zonder titel

untitled by anish kapoor

Anish Kapoor

Untitled, 1988