ecce homo by andres serrano

Andres Serrano

Ecce Homo

moses by andres serrano

Andres Serrano

Moses, 1990

hodded warbler ii by andres serrano

Andres Serrano

Hodded Warbler II, 2000

piss christ by andres serrano

Andres Serrano

Piss Christ, 1987

red river #6 by andres serrano

Andres Serrano

Red River #6, 1989

gold christ by andres serrano

Andres Serrano

Gold Christ, 1986

pieta by andres serrano

Andres Serrano

Pieta, 1985

blood and semen by andres serrano

Andres Serrano

Blood and semen, 1990

pietá by andres serrano

Andres Serrano

Pietá, 1985

piss satan by andres serrano

Andres Serrano

Piss Satan, 1988

ecce homo by andres serrano

Andres Serrano

Ecce Homo, 1988

mother and child by andres serrano

Andres Serrano

Mother and child, 2011