gesu in gloria mostra il cuore ardente by alfonso di spigna

Attributed to Alfonso di Spigna

Gesu in gloria mostra il cuore ardente

tobias and the angel by alfonso di spigna

Attributed to Alfonso di Spigna

Tobias and the Angel