Alexis Merodack-Jeaneau (French, 1919)

les trois amis by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Les trois amis, 1913

scène de paris by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Scène de Paris, 1905

lupa by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Lupa, 1899

vallée by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Vallée

vieillard et don balluchon by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Vieillard et don balluchon

vallée by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Vallée

portrait de marie demay by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Portrait de Marie Demay, 1907

amelie by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Amelie

bust of a woman wearing a hat by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Bust of a woman wearing a hat

militaire by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Militaire

couple devant une fenêtre by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Couple devant une fenêtre

portrait de femme by alexis merodack-jeaneau

Alexis Merodack-Jeaneau

Portrait de femme, 1907