Alexis Akrithakis (Greek, 1994)

quatre histoires by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Quatre histoires, 1990

quatre histoires by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Quatre histoires, 1990

ohne titel by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Ohne Titel, 1978

ohne titel by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Ohne Titel, 1975

tsiki-tsiki by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Tsiki-Tsiki, 1970

untitled by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Untitled, 1982–1985

quatre histoires by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Quatre Histoires, 1973

valises by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Valises, 1973

l'olivier by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

L'olivier, 1990

sans titre by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Sans titre, 1990

sans titre by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Sans titre, 1983

schmetterlinge by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Schmetterlinge, 1969

la valise by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

La Valise, 1973

valise by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Valise, 1973

map, histiaea by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Map, Histiaea, 1972

valise by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Valise, 1977

deux valises by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Deux valises, 1972

schmetterlinge by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Schmetterlinge, 1969

spielman (set of 6) by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Spielman (set of 6), 1969

signal no ii by alexis akrithakis

Alexis Akrithakis

Signal No II, 1971