Alexandor (Sándor) Jaray (Hungarian, 1916)

mädchenakt, sich das haar flechtend by alexandor (sándor) jaray

Alexandor (Sándor) Jaray

Mädchenakt, sich das Haar flechtend

dancer with castanet by alexandor (sándor) jaray

Alexandor (Sándor) Jaray

Dancer with Castanet