anastasia by alex katz

Alex Katz

Anastasia, 1984

anne by alex katz

Alex Katz

Anne, 1956

maine cow by alex katz

Alex Katz

Maine Cow, 2007

edges by alex katz

Alex Katz

Edges, 1997

john by alex katz

Alex Katz

John, 1982

camp by alex katz

Alex Katz

Camp, 1990