anastasia by alex katz

Alex Katz

Anastasia, 1984

susan by alex katz

Alex Katz

Susan, 1976

kate by alex katz

Alex Katz

Kate, 2003

jessica by alex katz

Alex Katz

Jessica, 1994

playa de carmen by alex katz

Alex Katz

Playa de Carmen

dappled light by alex katz

Alex Katz

Dappled light

anne by alex katz

Alex Katz

Anne, 1990

alex by alex katz

Alex Katz

Alex, 1970

alex and ada by alex katz

Alex Katz

Alex and Ada

dark eyes by alex katz

Alex Katz

Dark eyes

brisk day by alex katz

Alex Katz

Brisk Day, 1990