untitled by aldo nason

Aldo Nason

Untitled

vase by aldo nason

Aldo Nason

Vase, 1950

floor lamp by aldo nason

Aldo Nason

Floor lamp, 1960

lustre by aldo nason

Aldo Nason

Lustre, 1960

vaso by aldo nason

Aldo Nason

Vaso, 1950

vase scavo by aldo nason

Aldo Nason

Vase scavo, 1970