the rhinoceros by albrecht dürer

Albrecht Dürer

The rhinoceros, 1515

the rhinoceros by albrecht dürer

Albrecht Dürer

The rhinoceros, 1515

saint thomas by albrecht dürer

Albrecht Dürer

Saint Thomas, 1514

the large horse by albrecht dürer

Albrecht Dürer

The Large Horse, 1505

melencolia i by albrecht dürer

Albrecht Dürer

Melencolia I, 1514

saint eustace by albrecht dürer

Albrecht Dürer

Saint Eustace, 1501

the prodigal son by albrecht dürer

Albrecht Dürer

The Prodigal Son, 1496