atelier au chevalet by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Atelier au chevalet, 1965

lampadaire à l'étoile by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Lampadaire à l'étoile, 1936

chaise et guéridon by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Chaise et guéridon, 1960

bl. 63 aus: paris sans fin by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Bl. 63 aus: Paris sans fin

interior with the stove by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Interior with the Stove, 1956

vase infini by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Vase infini, 1935

buste d'homme sur socle by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Buste d'homme sur socle, 1947

chariot by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Chariot, 1951–1952

ex libris by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Ex Libris

im atelier by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Im Atelier

heads and stools by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Heads and stools, 1954

femme (nu debout iv) by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Femme (Nu debout IV), 1953

femme debout no. 7 by alberto giacometti

Alberto Giacometti

Femme debout no. 7, 1955