dainichi nyorai by akira akizuki

Akira Akizuki

Dainichi Nyorai

cathedral by akira akizuki

Akira Akizuki

Cathedral

jizo (6 works) by akira akizuki

Akira Akizuki

Jizo (6 works)

large vase by akira akizuki

Akira Akizuki

Large Vase

field buddha statue by akira akizuki

Akira Akizuki

Field Buddha statue

red and white peony by akira akizuki

Akira Akizuki

Red and White Peony

acala by akira akizuki

Akira Akizuki

Acala

amida nyorai by akira akizuki

Akira Akizuki

Amida Nyorai

snow red plum by akira akizuki

Akira Akizuki

Snow Red Plum

camellia by akira akizuki

Akira Akizuki

Camellia

buddha by akira akizuki

Akira Akizuki

Buddha

field buddha by akira akizuki

Akira Akizuki

Field Buddha

acala by akira akizuki

Akira Akizuki

Acala

ragaraja by akira akizuki

Akira Akizuki

Ragaraja

camellias by akira akizuki

Akira Akizuki

Camellias

peach by akira akizuki

Akira Akizuki

Peach

red and white peony by akira akizuki

Akira Akizuki

Red and White Peony

chinese nymph by akira akizuki

Akira Akizuki

Chinese nymph