a bunko by akatsuka jitoku

Studio of Akatsuka Jitoku

A bunko, 1900–1925