tray by akamatsu tsukuru

Akamatsu Tsukuru

Tray, 1900–1950