Ad Robert (Ad Arma) Meerman (Dutch, born )

balansoefening by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Balansoefening, 1992

grow, my daughter by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Grow, my daughter, 1990

keeper by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Keeper

composition by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Composition

touch of spirituality by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Touch of spirituality, 1991–1991

elementen by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Elementen, 1992–1992

figuur onder een boog by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Figuur onder een boog

figuur op een lange sokkel by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Figuur op een lange sokkel

compositie by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Compositie

figuur op een boog by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Figuur op een boog, 1990–1990

staande figuur by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Staande figuur, 1988–1988

staande figuur op driepoot by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Staande figuur op driepoot

staande figuur op driepoot by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Staande figuur op driepoot, 1990–1990

touch of spirituality by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Touch of spirituality, 1991–1991

de brug by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

De brug, 1990–1990

kelt by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

Kelt

de wachter by ad robert (ad arma) meerman

Ad Robert (Ad Arma) Meerman

De wachter, 1984–1984