Abraham de Verwer (Dutch, born circa 1650)

shipping off a coast by abraham de verwer

Abraham de Verwer

Shipping off a coast

a view of vlissingen by abraham de verwer

Abraham de Verwer

A view of Vlissingen