A-Sun Wu (Taiwanese, born )

barn by a-sun wu

A-Sun Wu

Barn, 1978

visage by a-sun wu

A-Sun Wu

Visage, 1995

un couple by a-sun wu

A-Sun Wu

Un couple

untitled by a-sun wu

A-Sun Wu

Untitled, 2006

lanyu by a-sun wu

A-Sun Wu

Lanyu, 1983

danse by a-sun wu

A-Sun Wu

Danse

joyeux by a-sun wu

A-Sun Wu

Joyeux