Back  
 

Douglas Melini's Colossus, installed at White Columns