Back  
 

Yoshitomo Nara
U-ki-yo-e
1999
oil on book page, ca. 17 x 13 in.