Back  
 

Senzeni Marasela
Stompie Seipei, Died 1989, Age 14
(detail)
1998