Back  
 

Miao Xiaochun
Mirage (detail)
2004
Walsh Gallery, Chicago