Back  
 

Olafur Eliasson's Your Black Horizon (2005)
in the Thyssen-Bornemisza Limited Edition Art Pavilion on Isola San Lazzaro