Back  
 

Munakata Shiko
Kite Designs for the Aomori Festival
1971