Back  
 

Sigi Rigamonti
Take Me Around #2
223 x 50 x 10 cm
at Via Solferino, Miami