Back  
 

Jules Olitski
Optimum
1966
$29,900
Christie's New York
Nov. 19, 1997
acrylic on canvas, 115 x 152 in.