Beijing DongLianShengShiBao International Auction Co., Ltd.


  

Beijing DongLianShengShiBao International Auction Co., Ltd.
34 South ZhongGuanCun Avenue, Haidian District
ZhongGuanCun KeJi FaZhan Tower, Unit C, Room 201
Beijing,  100081 China
Telephone: +86 10 56292039
Fax: +86 10 62166976

www.shengshibaopm.com.cn