Beijing Xinminqin Auction Co., Ltd.


  

Beijing Xinminqin Auction Co., Ltd.
407, 4/F, Long Bao Chen Commercial Building
176 Bei Yuan Road, Chaoyang District
Beijing,  100101 China
Telephone: +86 10 6489 9048