Beijing RongHaiJia International Auction Co., Ltd.


  

Beijing RongHaiJia International Auction Co., Ltd.
An Zhen Xi Li, Area 5, Qian Cun, Commercial Building
Unit B, 607
Beijing,  100029 China
Telephone: +86 10 6442 6069
Fax: +86 10 6442 9138

www.ronghaijia.com