DongFangRongXun (Beijing) International Auction Co., Ltd.


  

DongFangRongXun (Beijing) International Auction Co., Ltd.
26 Xiaoyun Road, Chaoyang District
PengRun Building, Unit A, Room 1103
Beijing,  100016 China
Telephone: +86 10 5108 8290
Fax: +86 10 5108 8289

www.dongfangrongxun.com