Guangdong Jubao Auctioneers Co., Ltd.


  

Guangdong Jubao Auctioneers Co., Ltd.
Room 601-602, Jiu Du Building
132 Shi Shu Road, Yue Xiu District
Guangzhou, Guangdong 510680 China
Telephone: +86 20 8109 2189
Fax: +86 20 8109 2189

www.jubao-auctioneers.cn