Chongqing Hua Xia Wen Wu Auction Co., Ltd.


  

Chongqing Hua Xia Wen Wu Auction Co., Ltd.
283 Minsheng Road, Yu Zhong District
Chongqing Bin Guan Shang Wu Da Sha, 19 F
Chongqing,  400010 China
Telephone: +86 23 6355 4387
Fax: +86 23 6370 5618

www.cqhxpm.com/