Beijing Debao International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Debao International Auction Co., Ltd.
2009, 2010 Shengdu Building
20 West Baizhifang, Xuanwu Qu
Beijing,  100054 China
Telephone: +86 10 6351 9330
Fax: +86 10 6356 7782

www.dbpm.cn/index.asp