Beijing Bai Shang Ya Ji Auction Co., Ltd.


  

Beijing Bai Shang Ya Ji Auction Co., Ltd.
Room 1322, Building No. 1, Xin Yuan International
1 Cheng Shou Si Road, Fengtai District
Beijing,  100164 China
Telephone: +86 010 8721 1281
Fax: +86 010 8721 1281