Beijing Haihua Hongye Auction Co., Ltd.


  

Beijing Haihua Hongye Auction Co., Ltd.
Room 708 Jing Liang Building
16 East San Huan Zhong Road, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 10 5167 2135
Fax: +86 10 5167 2137