Beijing Hua Bao Guo Ji Auction Co., Ltd.


  

Beijing Hua Bao Guo Ji Auction Co., Ltd.
30 East San Huan Bei Road, Chaoyang
Zi Jin Hao Ting, Unit A, 2E
Beijing,  100026 China
Telephone: i86-10j63009955

www.hbaopm.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.