Jiangsu Zhende Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Zhende Auction Co., Ltd.
North Building, Room 801
387 South Zhongshan Road
Nanjing, Jiangsu 210006 China
Telephone: +86 25 5871 3099
Fax: +86 25 5871 4099

www.zdpmw.com