Shaanxi Zhongbao Auction Co., Ltd.


  

Shaanxi Zhongbao Auction Co., Ltd.
#1-8-2, She Xue Community
63 Dong Ting Men, Bei Lin District
Xi An, Shaanxi 710001 China
Telephone: +86 29 8751 6509
Fax: +86 29 8751 6510

www.zhongbaopm.com