Zhejiang International Auction Centre Co., Ltd.


  

Zhejiang International Auction Centre Co., Ltd.
Room 1101-1106, Ping Hai Wang Jiao
58 Ping Hai Road, Hangzhou, Zhejiang
Hangzhou, Zhejiang 310006 China
Telephone: +86 571 8708 3931
Fax: +86 571 8707 4013

www.zjgjpm.com