Beijing Shengjia International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Shengjia International Auction Co., Ltd.
57 Dong Rong Xian Hu Tong, Xi Cheng District
Beijing,  100031 China
Telephone: +86 010 6608 9700
Fax: +86 010 6608 9500

www.sjauction.cn