Jin Mao International Auction Co., Ltd.


  

Jin Mao International Auction Co., Ltd.
Room 303, Building #2, East Jia Ye Building II
Liu Jia Yao Bridge, South San Huan Dong Road, Fengtai District
Beijing,  100079 China
Telephone: +86 4006 598 568
Fax: +86 10 6803 6042

www.jinmaopaimai.com/