Beijing Bao Ji Xuan International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Bao Ji Xuan International Auction Co., Ltd.
Room 108, Building #13
40 Gao Liang Qiao Xie Jie Yi, Haidian District
Beijing,  100044 China
Telephone: +86 138 2515 9373
Fax: +86 10 8869 1818

baojixuan.com/