Guangdong Gujin Auction Co., Ltd.


  

Guangdong Gujin Auction Co., Ltd.
Room 3208, Jiang Wan Commercial Center
289 Qian Jiang Zhong Road, Yue Xiu District
Guangzhou, Guangdong 510110 China
Telephone: +86 20  2201 0282 
Fax: +86 20 2201 0289

www.goodkingpm.com