Tianjin Dingtian International Auction Co., Ltd.


  

Tianjin Dingtian International Auction Co., Ltd.
12 Yun Nan Road, He Ping District
Qing Hua Yuan Commercial Center, Unit B-4, 20th Floor
Tianjin,  300051 China
Telephone: +86 22 8352 0768
Fax: +86 22 8352 1629