Beijing Boren International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Boren International Auction Co., Ltd.
Room 908, Qing Nian Hui Building
102 North Chao Yang Road, Chao Yang District
Beijing,  100123 China
Telephone: +86 10 8579 0273