Beijing Jianya Shiji Auction Co., Ltd.


  

Beijing Jianya Shiji Auction Co., Ltd.
02B-04A, Ai Wei Ke Building
10 East San Huan Zhong Road, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 010 6566 1568
Fax: +86 010 6566 1535

www.jianya.com.cn