Shandong Panshi Auction Co., Ltd.


  

Shandong Panshi Auction Co., Ltd.
Room 704, Unit A, Lu Shang Plaza
114 Jing Shi Lu, Lixia District
Jinan, Shandong 250000 China
Telephone: +86 531 6233 6057
Fax: +86 531 6233 6057

www.sdpanshi.com