Beijing Xinding Auction Co., Ltd.


  

Beijing Xinding Auction Co., Ltd.
3/F, Bai Gong Museum, Jing Cheng Bai Gong Fang
12 Guang Ming Road Yi, Dong Cheng District
Beijing,  100061 China
Telephone: +86 10 6711 2440
Fax: +86 10 6332 5174

www.xdpm.net