Shandong Tianyi Auction Co., Ltd.


  

Shandong Tianyi Auction Co., Ltd.
Room 2606, Ming Ren Shi Dai building
38 Wu Ying Shan Dong Road
Jinan, Shandong 250031 China
Telephone: +86 531 8582 7815
Fax: +86 531 8506 8967

www.tianyipaimai.com